Przejdź do treści

Bezpieczna rodzina - bezpieczny senior 2 | Centrum Pracy Seniorek i Seniorów

Strona główna/Aktualności/Bezpieczna rodzina - bezpieczny senior 2

Bezpieczna rodzina - bezpieczny senior 2

Aktualności 3 Lutego 2020

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne warsztaty z edukacji finansowej dla osób, które mają ukończony 55 rok życia.
Organizatorem warsztatów jest Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej. Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej „Bezpieczna rodzina - bezpieczny senior 2”.

Plakat informujący o bezpłatnych warsztatach pt. Tematyka zajęć będzie dotyczyć zagadnień w zakresie dyspozycji na wypadek śmierci oraz rachunku wspólnego. Uczestnicy zajęć otrzymają materiały merytoryczne w postaci broszury uwzględniającej następującą tematykę:

DYSPOZYCJA NA WYPADEK ŚMIERCI:
Co to jest dyspozycja na wypadek śmierci? gdzie jest uregulowana dyspozycja na wypadek śmierci? kto może ustanowić dyspozycję na wypadek śmierci? Kto jest adresatem dyspozycji na wypadek śmierci? Kto może zostać zapisobiorcą na podstawie dyspozycji na wypadek śmierci ? Katalog rachunków, których może dotyczyć dyspozycja. Górna granica kwot przekazanych na podstawie dyspozycji na wypadek śmierci. Dyspozycja a masa spadkowa. Odwołanie dyspozycji na wypadek śmierci. Procedura wypłacania kwoty wynikającej z dyspozycji na wypadek śmierci. Obowiązek poinformowania przez instytucje finansowe o możliwości złożenia dyspozycji na wypadek śmierci.

RACHUNEK WSPÓLNY:
Co to jest rachunek wspólny? Gdzie jest uregulowany rachunek wspólny? Kto może prowadzić rachunek wspólny? Rodzaje prowadzonych rachunków wspólnych. Uprawnienia jakie przysługują małżonkom w przypadku prowadzenia rachunku wspólnego. Możliwości nadania odmiennych uprawnień posiadaczom rachunku wspólnego przez ustawodawcę. Rachunek wspólny a uregulowania w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym. Rachunek wspólny a śmierć jednego z współposiadaczy. Rachunek wspólny a dziedziczenie.

Zajęcia „Bezpieczna rodzina - bezpieczny senior 2” będą miały formę (1 spotkania), 2 godzinnego warsztatu złożonego z dwóch modułów tematycznych opartych na przykładach z życia codziennego. Zajęcia będą prowadzić specjaliści o długoletnim doświadczeniu w zakresie edukacji finansowej i doradztwa konsumenckiego. Uczestnicy zajęć otrzymają w formie upominku notes i długopis a także materiały szkoleniowe (broszura tematyczna).

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązują zapisy.
Zapraszamy do kontaktu z Centrum Pracy Seniorek i Seniorów
osobiście: Al. Grunwaldzka 30/32
telefonicznie: 0 800 125 155 (bezpłatna infolinia)
e-mail: centrum@pracadlaseniorow.pl

do góry