Przejdź do treści

Edukacja 50+ | Centrum Pracy Seniorek i Seniorów

Strona główna/Edukacja 50+

POMORSKA MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W GDAŃSKU

Chcesz zdobyć nowy, ciekawy zawód by dorobić na emeryturze, poznać fantastycznych ludzi, ćwiczyć umysł?

.

 

Bezpłatna szkoła policealna Gdańsk czyli PMSP (zwany w skrócie “Medykiem”) to publiczna szkoła zawodowa dla dorosłych. Istnieje już od 1950 r.  Szkoła kształci w zawodach medycznych i społecznych - do wyboru aż 18 różnych kierunków.
Nie ma żadnych ograniczeń wiekowych.
Jedynym warunkiem jest ukończenie 18 lat, posiadanie świadectwa ukończenia szkoły średniej lub średniej branżowej (matura nie jest wymagana) oraz  brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania danego zawodu. 

Zajęcia odbywają się: 
dla kierunków dziennych - 5 dni w tygodniu (pon-pt),
dla kierunków stacjonarnych (wieczorowych) - 3 dni w tygodniu (pon-pt) od ok.16:30
dla kierunków zaocznych - 2 dni w tygodniu: piątki od ok. 16:30 oraz w soboty - co ok. 2 tygodnie - terminy zajęć (tzw. zjazdów) są ustalane na początku semestru osobno dla każdej grupy
dla kursów szkoleniowych - weekendowo (harmonogram ustalany osobno dla każdej grupy).

Zajęcia prowadzone są na takich kierunkach jak:

Zapisy odbywają się pod adresem Gdańsk Wrzeszcz, al. Gen. J. Hallera 17 lub za pośrednictwem strony internetowej Pomorskiej Medycznej Szkoły Policealnej w Gdańsku.

 

TEB EDUKACJA

 

 

TEB EDUKACJA PLAKAT SENIORZY 50+

 

Akademia III Wieku TEB Edukacja to zajęcia dla seniorów z Gdańska i okolic.
Akademia III Wieku to połączenie dobrej zabawy, spotkań towarzyskich oraz nabywania nowej wiedzy.
Akademia stwarza warunki do regularnych spotkań w gronie ciekawych osób.
Zajęcia dostosowane są do potrzeb odbiorców, a materiały edukacyjne są przejrzyste i czytelne. W grupach uczą się osoby w podobnym wieku i o podobnych zainteresowaniach.

Zajęcia prowadzone są na takich kierunkach jak:

 

Zajęcia odbywają się w zależności od kierunku kształcenia w trybie wieczorowym (w tygodniu) lub weekendowym.
Zapisy odbywają się pod adresem Gdańsk Wrzeszcz, ul. Dmowskiego 16A lub tel. 58 765 96 90 lub za pośrednictwem strony internetowej www.teb.pl

 

GDAŃSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

 

Gdański Uniwersytet Trzeciego Wieku Uniwersytetu Gdańskiego rozpoczął działalność Uchwałą Senatu UG dnia 3 listopada 2004 roku jako jednostka ogólnouczelniana. Główną inicjatorką przedsięwzięcia była prof. dr hab. Halina Piekarek-Jankowska, ówczesna Prorektor ds. Kształcenia UG. W latach 2005 - 2008 GUTW opiekowała się prof. dr hab. Anna Szaniawska, w latach 2008-2012 Prorektor ds. Kształcenia, prof. dr hab. Maria Mendel, a następnie do 30.09.2019 Prorektor ds. Kształcenia prof. UG, dr hab. Anna Machnikowska.
Obecnie opiekę nad GUTW sprawuje Prorektor ds.Studenckich i  Kształcenia prof. UG, dr hab. Arnold Kłonczyński. Funkcję Kierownika Biura Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, od 16.09.2019 pełni mgr Magdalena Nieczuja - Goniszewska.

Ta ogólnouczelniana jednostka UG powstała z myślą o aktywizacji intelektualnej i społecznej ludzi w "złotym wieku" pochodzących z obszaru Trójmiasta i okolic.

Dla naszych Słuchaczy co roku przygotowujemy bogatą ofertę edukacyjną. Zainteresowani, za niewielką opłatą, uczęszczać mogą na bloki tematyczne zajęć, które realizowane są w formie wykładów, warsztatów, lektoratów języków obcych oraz zajęć ruchowych.

Każdy, kto wstępuje do naszej wspólnoty, otrzymuje indeks oraz dyplom ukończenia GUTW, które mają charakter symboliczny. Nie ma obowiązku uczestniczenia we wszystkich zajęciach, nie ma również egzaminów, a cała struktura ma charakter dobrowolny.

Zapisy na GUTW odbywają się dwa razy w roku. Posiadacze indeksu mają zagwarantowane miejsce na zajęciach w następnym semestrze! Wystarczy, że w wyznaczonym czasie potwierdzą chęć dalszego uczestnictwa w zajęciach i dokonają niezbędnych opłat. Nowych słuchaczy przyjmuje się w zależności od liczby wolnych miejsc.

 

Realizację przedsięwzięcia wspomagają :

 • Dziekan Wydziału Prawa i Administracji,
 • Dziekan Wydziały Nauk Społecznych,
 • Dziekan Wydziału Historycznego,
 • Dziekan Wydziału Filologicznego,
 • Dziekan Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki,
 • Dyrektor Studium Wychowania Fizycznego i Sportu,
 • Dyrektor Biblioteki Głównej UG
 • Dyrektor Centrum Języków Obcych,
 • Kierownik Akademickiego Centrum Kultury „Alternator”,
 • Wykładowcy Akademii Medycznej w Gdańsku,
 • Wykładowcy Politechniki Gdańskiej,
 • Towarzystwo Przyjaciół Gdańska,
 • Centrum Nauki Experyment
 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku

 

Informacje o aktualnościach i zapisach na stronie Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

 

/na podst. mat. GUTW/

 

do góry