Przejdź do treści

Dane osobowe | Centrum Pracy Seniorek i Seniorów

Strona główna/Kontakt/Dane osobowe

Dane osobowe - klauzula informacyjna

W związku z wprowadzonymi  zmianami w zakresie ochrony danych osobowych wynikających z RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) Gdański Urząd Pracy wykonując obowiązek przewidziany w art. 13 RODO pragnie poinformować Panią/Pana o tym w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe:

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Gdański Urząd Pracy
ul. Lastadia 41 
80-880 Gdańsk
tel. 58 743-13-00
fax 58 743-13-01

e-mail:  
www: http://gdansk.praca.gov.pl  

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych 

Z Inspektorem Ochrony Danych w Gdańskim Urzędzie Pracy można skontaktować się w następujący sposób:

  1. listownie, ul. Lastadia 41, 80-880 Gdańsk;
  2. elektronicznie, wysyłając wiadomość na adres e-mail: .

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE W SERWISIE INTERNETOWYM

Dane osobowe podawane przy użyciu serwisu internetowego Centrum Pracy Seniorek i Seniorów poprzez formularze zgłoszeniowe, zbierane są na podstawie zgody osoby, której te dane dotyczą. Pełna treść zgody i informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod formularzami  zgłoszeniowymi.

FORMULARZ KONTAKTOWY, E-MAIL, LIST

Jeżeli wypełni Pani/Pan formularz kontaktowy serwisie internetowym Centrum Pracy Seniorek i Seniorów, wyśle nam e-mail lub list, przetwarzamy dane osobowe w celu kontaktu i prowadzenia korespondencji. Dane kontaktowe służą nam również do przesyłania istotnych komunikatów np. o zmianach w funkcjonowaniu serwisu czy zmianach regulaminu.

Dane te wraz z samą korespondencją podlegać będą u nas archiwizacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym przypadku nasz prawnie uzasadniony cel jako administratora polegający na prowadzeniu korespondencji w związku z działalnością urzędu pracy oraz serwisu pracadlaseniorow.pl i prawie do archiwizowania tej korespondencji oraz  informowania o działalności.

ROZMOWA TELEFONICZNA

W przypadku rozmowy telefonicznej prosimy o podanie danych osobowych, tylko wówczas gdy jest to niezbędne do załatwienia sprawy z jaką do nas dzwonisz i tylko w takim celu je przetwarzamy. Podstawą prawną przetwarzania jest wówczas nasz prawnie uzasadniony cel jako administratora polegający na potrzebie rozwiązywania spraw związanych z prowadzoną przez nas działalnością.

Zgoda

Dane przetwarzane na podstawie zgody przetwarzamy zgodnie z celem jaki jest określony w treści zgody.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwi nam osiągnięcie celu przetwarzania, czyli np. kontaktu. W przypadku gdy celem przetwarzania danych jest realizacja umowy, podanie niezbędnych danych jest konieczne w celu zawarcia umowy.

Okres przechowywania danych osobowych

W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych, będziemy je przetwarzać do czasu cofnięcia zgody. Podane przez Państwa dane, które przetwarzamy w celu kontaktu, przetwarzane będą dopóki istnieć będzie potrzeba kontaktu, jak również w celu archiwizacji korespondencji do czasu istnienia tej potrzeby po naszej stronie, lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych.

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych są upoważnieni do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, pracodawcy, dostawcy usług IT (tj. Agencja Interaktywna IntraCOM.pl z siedzibą w Katowicach i Traffit sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni.)

PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Mają Państwo następujące prawa:

  • prawo dostępu do swoich danych osobowych,
  • prawo żądania ich sprostowania,
  • w określonych przypadkach prawo żądania usunięcia danych osobowych,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
  • w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, mają Państwo prawo w każdym czasie cofnąć zgodę, w tym celu należy przesłać do nas informację pocztą tradycyjną na adres: Centrum Pracy Seniorek i Seniorów, al. Grunwaldzka 30/32, 80-229 Gdańsk, lub pocztą elektroniczną na adres:

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

do góry