Przejdź do treści

Tłumacz języka migowego | Centrum Pracy Seniorek i Seniorów

Strona główna/Tłumacz języka migowego

Tłumacz języka migowego

Centrum Pracy Seniorek i Seniorów zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego. 

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824) Gdański Urząd Pracy i Centrum Pracy Seniorek i Seniorów informuje o usługach pozwalających na komunikowanie się osób doświadczonych trwale lub okresowo trudnościami w komunikowaniu się, zwanych w ustawie "osobami uprawnionymi".

Jak skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego

Centrum Pracy Seniorek i Seniorów informuje, że klienci, o których mowa w ustawie o języku migowym i innych środkach komunikowania się, zgłaszający chęć skorzystania z usług Gdańskiego Urzędu Pracy powinni:

  • zgłosić ten fakt co najmniej 3 dni robocze wcześniej, (z wyłączeniem sytuacji nagłych) do Działu Organizacji i Informatki Gdańskiego Urzędu Pracy ul. Lastadia 41 pok. 302, bądź telefonicznie pod nr: 58 7431361, faxem 58 7431301 lub elektronicznie na adres:
  • wskazać metody komunikowania się tj.:
    • polski język migowy (PJM),
    • system językowo-migowy (SJM),
    • sposoby komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą z niepełnosprawnością/niepełnosprawnościami w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127 , poz. 721 i Nr 171 , poz. 1016).

Dostępność architektoniczna

Centrum Pracy Seniorek i Seniorów to jednostka Gdańskiego Urzędu Pracy zajmująca się pośrednictwem pracy i poradnictwem zawodowym dla dojrzałych gdańszczan. Seniorzy i seniorki, którzy pomimo przejścia na emeryturę nie chcą kończyć aktywności zawodowej mogą liczyć na otrzymanie profesjonalnego wsparcia w poszukiwaniu dedykowanej oferty pracy, zarówno w pełnym, jak i częściowym wymiarze czasu pracy.

Centrum Pracy Seniorek i Seniorów działa od 2018 r. i mieści się we Wrzeszczu, przy al. Grunwaldzkiej 30/32 (obok domu handlowego Jantar). Bezpośrednia obsługa prowadzona jest od poniedziałku do piątku w godz. od 08:30 do 14:30. Centrum ulokowane jest na parterze, przed wejściem znajdują się schody. Biuro składa się z jednego pomieszczenia wyposażonego w cztery stanowiska, przy których przyjmują doradcy klienta.
Naprzeciwko wejścia do budynku znajdują się oznaczone ogólnodostępne miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych. Nie ma żadnych ograniczeń w prawie wstępu z psem asystującym.

Tłumaczenie w PJM

do góry