Przejdź do treści

Pracodawca - jak wziąć udział w projekcie | Centrum Pracy Seniorek i Seniorów

Strona główna/O projekcie/Pracodawca - jak wziąć udział w projekcie

Pracodawca - jak wziąć udział w projekcie

 Województwo Pomorskie jest jednym z najlepiej rozwijających się regionów w Europie (czwarta pozycja Gdańska i województwa w rankingu najefektywniejszych i najlepiej radzących sobie miast i regionów w Europie w 2018 r.), a Trójmiasto zostało uznane za najbardziej dynamicznie rozwijające się miasto w Polsce, szczególnie w sektorze usług biznesowych (wg Milken Institute). Rozwój gospodarczy i atrakcyjność inwestycyjna regionu przyczyniają się do powstawania nowych miejsc pracy co nierozłącznie wiąże się z dynamicznym wzrostem popytu na pracę.

Obecna sytuacja pokazuje, iż wiele z tych miejsc pozostaje nieobsadzonych, głównie z przyczyn niedopasowania kompetencji pracowników do potrzeb pracodawców. Pogłębiający się deficyt przyczynia się do poszukiwania alternatywnych źródeł zaspokajania potrzeb kadrowych, w tym ponownego wprowadzenia na rynek pracy osób powyżej 60. roku życia.

Centrum Pracy Seniorek i Seniorów oferuje usługę pośrednictwa pracy i jest w bezpośrednim kontakcie zarówno z seniorami, jak i pracodawcami. W ramach programu specjalnego „Praca dla Seniorek i Seniorów” każdy uczestnik odbędzie szkolenie zawodowe podnoszące kwalifikacje. Jest to element promujący podnoszenie kwalifikacji i uczenia się przez całe życie.

 


Pracodawców zainteresowanych zgłoszeniem wolnych stanowisk pracy zachęcamy do kontaktu z Centrum Pracy Seniorek i Seniorów.

do góry