Przejdź do treści

Senior - jak wziąć udział w rekrutacji | Centrum Pracy Seniorek i Seniorów

Strona główna/O projekcie/Senior - jak wziąć udział w rekrutacji

Senior - jak wziąć udział w rekrutacji

Centrum Seniora - Praca dla Seniora

Program specjalny „Praca dla Seniorek i Seniorów” to nowatorska, kompleksowa oferta aktywizacji zawodowej skierowana do osób, które spełniają łącznie następujące warunki:


Po pierwsze
       są w wieku 60 lat i więcej,

Po drugie
       spełniają przynajmniej jeden z warunków uprawniających do otrzymania Karty Mieszkańca, tj.:
               o   są zameldowani w Gdańsku,
               o   rozliczają się z podatku dochodowego w Gdańskich Urzędach Skarbowych,
               o   opłacają w Gdańsku podatek od nieruchomości,
               o   opłacają media związane z nieruchomościami zlokalizowanymi w Gdańsku,

Po drugie
posiadają ustalone prawo do emerytury lub renty (z tytułu niezdolności do pracy, rodzinnej lub socjalnej),

Po czwarte
brak zatrudnienia w momencie przystąpienia do programu lub podjęcie zatrudnianie za pośrednictwem Centrum Pracy Seniorek i Seniorów nie wcześniej niż 01.03.2019 r.,

Po piąte
zarejestrują się (lub już są zarejestrowane) jako poszukujący pracy w Gdańskim Urzędzie Pracy,

Po szóste
są zainteresowani pomocą w rozwoju zawodowym tj. skierowaniem na zorganizowane i sfinansowane przez GUP szkolenie (szkolenia), którego zakres zostanie uzgodniony z doradcą w Centrum Pracy dla Seniorek i Seniorów,

Po siódme
deklarują dążenie do utrzymania zatrudnienia przez okres 12 miesięcy lub dłuższy, a w przypadku przerwania zatrudnienia do współpracy z doradcą w celu pozostania aktywnym zawodowo.

Uczestnicy będą mogli liczyć na wsparcie w postaci:

  • poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy w Centrum Pracy Seniorek i Seniorów, dysponującym ofertami pracy sprofilowanymi pod oczekiwania,
  • sfinansowania szkolenia podnoszącego kompetencje i kwalifikacje zawodowe,
  • pokrycia kosztów korzystania z komunikacji miejskiej ZTM Gdańsk (do 6 miesięcy),
  • nagród-bonusów przyznawanych po 3, 6, 9 i 12 miesiącach kontynuowania zatrudnienia o wartości 150 zł każdy 

Centrum Seniora - Praca dla Seniora


W pierwszej, pilotażowej edycji programu, zaplanowanej na okres od marca 2019 do czerwca 2020 r., przewidziano udział 100 osób.
Rekrutacja kandydatów i obsługa uczestników odbywa się w Centrum Pracy Seniorek i Seniorów (al. Grunwaldzka 30/32, 80-229 Gdańsk ).
Osoby zainteresowany prosimy o kontakt z Centrum Pracy Seniorek i Seniorów lub odwiedzając punkt osobiście (czynne od pn. do pt. w godz.: 08:30-14:30).


Wszyscy zakwalifikowani uczestnicy programu będą za pośrednictwem pakietu „Pracujący senior” na Gdańskiej Karcie Mieszkańca zbierać punkty, potwierdzać trwałość zatrudnienia i rezerwować nagrody.

 

01.08.2019 r. zakończyliśmy rekrutację do programu specjalnego "Praca dla Seniorek i Seniorów".
Za udział serdecznie dziękujemy. 

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
docx Praca dla seniorek i seniorów - Zasady.docx 60.94KB Plik: Praca dla seniorek i seniorów - Zasady.docx
do góry