Przejdź do treści

"Czternastka" | Centrum Pracy Seniorek i Seniorów

"Czternastka"

Aktualności 10 Listopada 2021

ZAKŁAD UBEPIECZEŃ SPOŁECZNYCH - LOGO

Zgodnie z informacjami zamieszczonym przez ZUS tzw. czternastka w 2021 r. wyniesie 1250,88 zł brutto.

Będzie przysługiwała osobom, które na dzień 31 października 2021 r. będą miały prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych wymienionych w ustawie, m.in. emerytury, renty, renty socjalnej, świadczenia przedemerytalnego. Czternastki nie otrzymają osoby, których prawo do świadczeń będzie zawieszone.

Pełną kwotę, czyli 1250,88 zł brutto, otrzymają osoby, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł brutto. Pozostali otrzymają czternastkę pomniejszoną zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę". Na przykład: jeśli pobierana emerytura wynosi 3000 zł, wówczas czternastka będzie przysługiwać w kwocie mniejszej o 100 zł (1250,88 - 100 zł = 1150,88 zł).

Czternasta emerytura podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu na ogólnych zasadach, niezależnie od tego, czy jest wypłacana w zbiegu ze świadczeniem opodatkowanym lub zwolnionym z podatku. Co ważne, z kwoty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje.

Więcej informacji dot. świadczeń wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społeczny dostępny na stronie internetowej zus.pl

/mat. prasowe/

do góry