Przejdź do treści

Konkurs „Pomorskie dla Seniora” | Centrum Pracy Seniorek i Seniorów

Strona główna/Aktualności/Konkurs „Pomorskie dla Seniora”

Konkurs „Pomorskie dla Seniora”

Aktualności 29 Kwietnia 2019

Konkurs o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniora”.

Rusza Konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniora". Jego celem jest wyróżnienie seniora, samorządu, a także osób podejmujących szczególnie wartościowe i skuteczne inicjatywy na rzecz dojrzałych mieszkańców regionu oraz upowszechnianie i promowanie działalności Seniorów i polityki senioralnej w Województwie Pomorskim.

Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniora" przyznawana jest w następujących kategoriach:

Zwyczajny - Niezwyczajny Senior,
Samorząd przyjazny Seniorom,
Przyjaciel Seniora.

Nagrodę otrzymują Seniorzy, osoby działające na rzecz Seniorów oraz Samorządy i organizacje pozarządowe/pracodawcy przyczyniające się, poprzez swoją aktywność do wspierania polityki senioralnej na terenie województwa pomorskiego.

Kto może wziąć udział w Konkursie
W kategorii Zwyczajny - Niezwyczajny Senior: Osoby urodzone nie później niż w 1959 roku, z terenu Województwa Pomorskiego, podejmujące poza strukturami organizacji/instytucji działania na rzecz społeczności lokalnej.

W kategorii Samorząd przyjazny Seniorom: Samorząd, który prowadzi działania wspierające aktywność seniorów.

W kategorii Przyjaciel Seniora: organizacje pozarządowe, pracodawcy, mieszkańcy (bez względu na wiek) z terenu Województwa Pomorskiego wyróżniający się w sposób szczególny dla osób starszych.

Zgłoszenia kandydatur
Wymogiem formalnym zgłoszenia kandydatury w Konkursie jest nadesłanie czytelnie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego zawierającego zgodę na udział w konkursie, dane kandydata/podmiotu (w zależności od kategorii), opis działalności, uzasadnienie kandydatury (maksymalnie 1 strona formatu A4). Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu.

Zgłoszenia można dokonać drogą pocztową lub przedkładając dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Pomorskie dla Seniora" w kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, w terminie do dnia 5 maja 2019 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego).

Terminy
Konkurs trwa od 5 kwietnia do 5 maja 2019 r.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do 25 maja 2019 r.

Zgłoszenia należy przesłać w terminie do dnia 5 maja 2019 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego).

Dodatkowe informacje
Barbara Bałka tel. 58 326 87 34, 

/na podst. mat.pras./

do góry