Przejdź do treści

VII edycja Konkursu „Pomorskie dla Seniorów" | Centrum Pracy Seniorek i Seniorów

Strona główna/Aktualności/VII edycja Konkursu „Pomorskie dla Seniorów"

VII edycja Konkursu „Pomorskie dla Seniorów"

Aktualności 26 Marca 2024

Nagrodę otrzymują Seniorzy, osoby działające na rzecz Seniorów oraz Pracodawcy i organizacje pozarządowe przyczyniające się, poprzez swoją aktywność do wspierania polityki senioralnej na terenie województwa pomorskiego.

VII edycja Konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniorów”

Celem konkursu jest wyróżnienie seniora, pracodawcy, a także osób podejmujących szczególnie wartościowe i skuteczne inicjatywy na rzecz seniorów oraz upowszechnianie i promowanie działalności seniorów i polityki senioralnej w województwie pomorskim.

 

Nagrody przyznawane są w następujących kategoriach:

  • Zwyczajny - Niezwyczajny Senior / Zwyczajna - Niezwyczajna Seniorka,
  • Pracodawca przyjazny Seniorom,
  • Przyjaciel / Przyjaciółka Seniorów.

 

Kto może uczestniczyć?

W Konkursie mogą wziąć udział: osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, pracodawcy z terenu województwa pomorskiego, którzy spełnią wymagania Regulaminu Konkursu:

  • W kategorii Zwyczajny - Niezwyczajny Senior / Zwyczajna - Niezwyczajna Seniorka: Osoby w wieku 60 lat i więcej, z terenu Województwa Pomorskiego, podejmujące poza strukturami organizacji/instytucji działania na rzecz społeczności lokalnej.
  • W kategorii Pracodawca przyjazny Seniorom: Pracodawca, który zatrudnia i prowadzi działania wspierające aktywność zawodową osób powyżej 50 roku życia.
  • W kategorii Przyjaciel / Przyjaciółka Seniorów: organizacje pozarządowe, mieszkańcy (bez względu na wiek) z terenu Województwa Pomorskiego wyróżniający się w sposób szczególny w działaniach na rzecz osób starszych, w tym inicjujących współpracę międzypokoleniową.

 

Kto może zgłosić kandydata?

Dokonać zgłoszenia mogą:

  • jednostki samorządu terytorialnego, z terenu województwa pomorskiego;
  • organizacje pozarządowe zrzeszające Seniorów, lub działające na rzecz Seniorów z województwa pomorskiego;
  • osoba fizyczna - mieszkaniec województwa pomorskiego.

 

UWAGA! Jedna organizacja pozarządowa, samorząd i osoba fizyczna mogą zgłosić po jednym kandydacie w każdej z kategorii.

 

Jak można dokonać zgłoszenia?

Zgłoszenia można dokonać drogą pocztową lub przedkładając dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Pomorskie dla Seniorów” w kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27).

Terminarz

Nabór zgłoszeń trwa od 22 marca do 25 kwietnia br.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 31 maja br.

Informacje

Szczegółowych informacji w sprawie Konkursu udziela:

Barbara Bałka, tel. 58 326 87 34; adres e-mail: 

Dokumenty do pobrania

 

/na pods.mat.pras./

do góry