Przejdź do treści

Znasz wyjątkową seniorkę lub seniora? Zgłoś ich do konkursu Pomorskie dla Seniorów | Centrum Pracy Seniorek i Seniorów

Strona główna/Aktualności/Znasz wyjątkową seniorkę lub seniora? Zgłoś ich do konkursu Pomorskie dla Seniorów

Znasz wyjątkową seniorkę lub seniora? Zgłoś ich do konkursu Pomorskie dla Seniorów

Aktualności 15 Kwietnia 2022

Czy w Twoim otoczeniu znajduje się osoba starsza, która jest otwarta na potrzeby innych, życzliwa, działa na rzecz swojego środowiska czy ma niezwykłą pasję? Jeśli tak, to zgłoś ją do nagrody marszałka województwa pomorskiego. Może znasz pracodawcę czy organizację, którzy aktywizują seniorów, wspomagają ich oraz rodziny opiekujące się nimi? Pomóż ich wyróżnić.

Nagrodę otrzymują seniorzy, osoby działające na rzecz seniorów oraz pracodawcy i organizacje pozarządowe, które poprzez swoją aktywność wspierają politykę senioralną na terenie województwa pomorskiego. Zgłoszenia przyjmowane są od 15 marca do 29 kwietnia 2022 r. Laureatów poznamy do 31 maja 2022 r.

Konkurs
Polskie społeczeństwo starzeje się, co wpisuje się w tendencje na całym świecie, a średnia życia jest coraz wyższa. Z prognoz Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że do 2035 r. populacja Polaków zmniejszy się o blisko dwa miliony osób. Młodych ludzi będzie coraz mniej, a seniorów coraz więcej. Starsi ludzie mają ogromny potencjał, który należy wykorzystać na rynku pracy i w społecznościach lokalnych. Możliwości seniorów - wykształconych, bogatych w wiedzę i doświadczenie, zaangażowanych - są ogromne. Wielu z nich ma tyle energii, że mogą im pozazdrościć ludzie młodzi. Doceniając ich możliwości i osiągnięcia, już po raz piąty odbędzie się konkurs o Nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego - Pomorskie dla Seniorów. Konkurs pozwala docenić seniora, który szczególnie wyróżnia się swoją działalnością, samorząd i osoby podejmujące szczególnie wartościowe i skuteczne inicjatywy na rzecz seniorów. Doceniane jest także upowszechnianie i promowanie działalności seniorów i polityki senioralnej w województwie pomorskim.

Kategorie
Wyróżnienia otrzymają seniorzy, osoby działające na rzecz seniorów oraz samorządy i organizacje pozarządowe, pracodawcy przyczyniający się poprzez swoją aktywność do wspierania polityki senioralnej na terenie województwa pomorskiego. Konkurs przynajmniej symbolicznie wyróżnia lokalnych bohaterów, którzy swoim zaangażowaniem na co dzień pomagają najstarszym mieszkańcom województwa. W konkursie w poszczególnych kategoriach mogą uczestniczyć:

Zwyczajna - Niezwyczajna Seniorka/Zwyczajny - Niezwyczajny Senior- osoby w wieku 60 lat i więcej z terenu województwa pomorskiego, podejmujące poza strukturami organizacji, instytucji działania na rzecz społeczności lokalnej;

Pracodawca Przyjazny Seniorkom/Pracodawca Przyjazny Seniorom - pracodawca, który zatrudnia i prowadzi działania wspierające aktywność zawodową osób powyżej 50. roku życia;

Przyjaciel Seniorki/Przyjaciel Seniorki - organizacje pozarządowe, mieszkańcy (bez względu na wiek) z terenu województwa pomorskiego, wyróżniający się w sposób szczególny w działaniach na rzecz osób starszych, w tym inicjujących współpracę międzypokoleniową.

Kto może zgłaszać kandydatów?
Zgłoszenia mogą dokonać:

  • jednostki samorządu terytorialnego, z terenu województwa pomorskiego;
  • organizacje pozarządowe zrzeszające Seniorów, lub działające na rzecz Seniorów z województwa pomorskiego;
  • osoba fizyczna - mieszkaniec województwa pomorskiego.

Jedna organizacja pozarządowa, samorząd i osoba fizyczna mogą zgłosić po jednym kandydacie w każdej z kategorii.

Jak zgłaszać kandydatów?
Kandydatów można zgłaszać poprzez nadesłanie czytelnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, zawierającego zgodę na udział w konkursie, dane kandydata czy podmiotu (w zależności od kategorii), opis działalności, uzasadnienie kandydatury (maksymalnie strona formatu A4). Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi załącznik nr 1 do regulaminu konkursu.

Zgłoszenia można dokonać drogą pocztową lub przedkładając dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Pomorskie dla Seniorów” w kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk do 29 kwietnia 2022 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego). Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 31 maja 2022 r.

Szczegółowych informacji udziela:

  • Barbara Bałka - pełnomocnik marszałka ds. polityki senioralnej
  • tel. 58 326 87 34
  • e-mail: 


Dokumenty do pobrania:

 

/źródło pomorskie.eu/

do góry