Przejdź do treści

Gdzie dziś szukać pracowników. Spotkanie informacyjne z pracodawcami | Centrum Pracy Seniorek i Seniorów

Strona główna/Aktualności/Gdzie dziś szukać pracowników. Spotkanie informacyjne z pracodawcami

Gdzie dziś szukać pracowników. Spotkanie informacyjne z pracodawcami

Aktualności 31 Maja 2019

W najbliższych miesiącach statystyki lokalnego rynku pracy najprawdopodobniej ponownie się poprawią, a stopa bezrobocia spadnie poniżej 2,5%. To, co niewątpliwie cieszy osoby poszukujące nowego zatrudnienia, może martwić pracodawców. Ci drudzy już od kilkunastu miesięcy mają coraz to większe problemy ze znalezieniem potrzebnych im pracowników.

- Dzisiejsza sytuacja to w dużej mierze efekt niekorzystnych zmian demograficznych nie tylko w naszym regionie, ale i całym kraju. Niestety nie uda się nam odwrócić tego trendu w perspektywie najbliższych paru lat. - wyjaśnia Roland Budnik, dyrektor Gdańskiego Urzędu Pracy. - Początkowo można było mieć nadzieję, że receptą może być poszukiwanie pracowników na wschodzie Europy. Niestety problemy podobne do naszych mają także m.in. Niemcy, w efekcie nasi zachodni sąsiedzi już teraz wdrażają rozwiązania, które zachęcą pracujących u nas obywateli Ukrainy do przeprowadzki za Odrę. Szacuję, że wkrótce wyjechać może nawet 20 proc. cudzoziemców, którzy dziś pracują na rzecz naszej gospodarki - dodaje.

Pesymistyczne prognozy nie oznaczają jednak, że pracodawcy muszą pogodzić się z ograniczonym dostępem do pracowników. Polska dysponuje bowiem wciąż relatywnie dużymi zasobami, które warto wykorzystać na rynku pracy. O tym, gdzie w dobie niskiego bezrobocia szukać pracowników można się było dowiedzieć podczas spotkania informacyjnego Gdańskiego Urzędu Pracy z lokalnymi pracodawcami. Odbyło się ono we wtorek, 29 maja w siedzibie Pracodawców Pomorza.

Gdzie dziś szukać pracowników. Spotkanie informacyjne z pracodawcami

Zatrudnianie seniorów
Zdaniem ekspertów, jednym z najpoważniejszych zasobów w kraju są seniorzy. Tylko w Gdańsku żyje ponad 120 tys. osób powyżej 60. roku życia. To ogromny potencjał ludzi będących wciąż w sile wieku, zdrowych, prowadzących aktywny tryb życia i posiadających ogromny kapitał wiedzy oraz doświadczenia. Zatrudnienie dojrzałych pracowników musi jednak wiązać się z prowadzeniem odpowiedzialnej polityki zarządzania wiekiem, w praktyce oznacza to m.in. ograniczony wymiar czasu pracy oraz delegowanie jedynie prac dostosowanych do możliwości fizycznych i zdrowotnych seniorów. Rozwiązania takie promuje m.in. Centrum Pracy Seniorek i Seniorów Gdańskiego Urzędu Pracy. Punkt nie tylko prowadzi rejestracje osób gotowych do pracy, ale i aktywnie współpracuje z pracodawcami. Również w Centrum prowadzony jest dedykowany seniorom projekt pilotażowy, który poprzez system zachęt i bonusów zachęca dojrzałych gdańszczan do wydłużania aktywności zawodowej.

Zatrudnianie młodych matek
Alternatywą może być zwrócenie się pracodawców w stronę matek powracających do aktywności zawodowej po urodzeniu dziecka. Również w tym przypadku potencjał jest bardzo duży, a zatrudnianie pań jest dodatkowo wspierane przez urząd pracy. Wszystko w ramach projektu Mama na Etacie. Program nie tylko pokazuje korzyści płynące ze współpracy z młodymi kobietami, oferuje też liczne zachęty zarówno dla pań, jak i samych pracodawców, w tym m.in. refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla nowego pracownika bądź zwrot części kosztów wynagrodzenia wypłacanego mamie.

Zatrudnianie cudzoziemców
Trzecią opcją dla przedsiębiorców jest inwestycja w zatrudnienie obcokrajowców. Podczas spotkania informacyjnego, doświadczeni praktycy wyjaśniali skomplikowane procedury prawne związane z legalizacją przyjmowania do pracy obcokrajowców. Odpowiadali również na najczęściej pojawiające się pytania związane z organizacją, warunkami pracy oraz formami zatrudnienia dla obywateli państw nie będących członkami Unii Europejskiej.

/ŁI/

do góry