Przejdź do treści

Świadczenie honorowe z ZUS | Centrum Pracy Seniorek i Seniorów

Strona główna/Aktualności/Świadczenie honorowe z ZUS

Świadczenie honorowe z ZUS

Aktualności 27 Kwietnia 2023

Seniorzy, którzy ukończyli 100 lat mogą liczyć na dodatkową emeryturę. Jest to świadczenie honorowe wypłacane co miesiąc wraz z emeryturą lub rentą.

 

100 lat 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2021 roku przeciętna długość życia mężczyzn w Polsce wyniosła 71,8 lat, a kobiet 79,7 lat. W 2021 roku w Polsce żyło 2200 osób, które ukończyły 100 lat. Do honorowej emerytury mają prawo wszyscy, którzy ukończyli 100 lat, bez względu, czy pobierają inne świadczenia. Konieczne jest tylko posiadanie polskiego obywatelstwa.

Wysokość świadczenia honorowego

Z dniem ukończenia setnych urodzin seniorzy otrzymują dodatkowo comiesięczne specjalne świadczenie honorowe. I to bez względu na wysokość innych świadczeń emerytalnych. Wysokość dodatkowej, honorowej emerytury jest różna, ponieważ zależy od tzw. kwoty bazowej, która obowiązuje w dniu ukończenia 100 lat. Kwota bazowa, która jest podstawą wyliczenia emerytury honorowej, stanowi 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia za rok poprzedni pomniejszonego o składki na ubezpieczenie społeczne.

Od 1 marca 2023 wysokość świadczenia honorowego wynosi 5540,25 zł brutto.

W poprzednich latach świadczenie dla stulatków zmieniało się w następujący sposób:

1.03.2021 - 28.02.2022 - 4512,41 zł brutto,
1.03.2020 - 28.02.2021 - 4294,67 zł brutto,
1.03.2019 - 29.02.2020 - 3731,13 zł brutto.

Ważne! Emerytura dla stulatków jest co roku obliczana w innej wysokości, ale raz przyznana nie ulega zmianie i jest wypłacana do końca życia w tej samej wysokości. 

Formalności

Świadczenie honorowe jest przez ZUS wypłacane z urzędu, bez wniosków i formalności, w terminie ustalonym dla wcześniej przyznanego świadczenia (emerytury bądź renty). Wyjątkiem jest sytuacja, gdy senior do chwili ukończenia 100 lat życia nie miał ustalonego przez ZUS świadczenia - wtedy niezbędne jest złożenie na tę okoliczność wniosku, ponieważ nie znajdował się w bazie danych ZUS. Dokumentem, który potwierdza datę urodzenia może być ważny dowód osobisty wydany po 31 grudnia 2000 r., ważny paszport bądź odpis skrócony aktu urodzenia. Wniosek może oczywiście złożyć upoważniona do tego osoba, najczęściej członek najbliższej rodziny. Wniosek może być złożony na piśmie lub ustnie do protokołu w obecności pracownika ZUS w jakiejkolwiek placówce Zakładu.

 

/na podstawie mat. www.zus.pl/

do góry