Przejdź do treści

Zostań wolontariuszem | Centrum Pracy Seniorek i Seniorów

Strona główna/Aktualności/Zostań wolontariuszem

Zostań wolontariuszem

Aktualności 24 Sierpnia 2021

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów (PZERiI) powstał w 1950 roku.
Działa na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych.

logo Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów

Związek zrzesza emerytów i rencistów w celu:

  1. poprawiania ich warunków socjalno-bytowych oraz uczestniczenia w życiu społecznym przez współdziałanie z organami władzy i administracji publicznej, samorządowej, ze związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami społecznymi, gospodarczymi i spółdzielczymi;
  2. integrowania i aktywizowania emerytów i rencistów poprzez organizowanie różnych form życia kulturalnego, artystycznego, sportowego i turystycznego;
  3. reprezentowania ich interesów wobec organów władzy i administracji publicznej, samorządowej oraz popularyzowania ich problemów wśród społeczeństwa.

Opis zadań dla wolontariusza

  • przygotowanie wniosków grantowych
  • organizowanie wycieczek, zawodów sportowych, imprez kulturalno-oświatowych itp.
  • wydawanie zaświadczeń PKP
  • współpraca z oddziałami Rejonowymi
  • bieżące zadania wynikające z bieżącej pracy oddziału.

Osoby zainteresowane dołączeniem do zespołu Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów
zapraszamy do kontaktu telefonicznego z Centrum Pracy Seniorek i Seniorów
58 500 56 34
58 500 56 35
58 500 56 36
58 500 56 37

/AM/

do góry